Contract Doorlopend Krediet: wat staat er in?

In dit artikel bespreken we alle onderdelen van het contract van een Doorlopend Krediet.

Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - moeder zoon

Samengevat, een contract Doorlopend Krediet bevat:

 1. Gegevens van de kredietverstrekker
 2. Gegevens van de kredietnemer
 3. Specificaties Doorlopend Krediet
 4. Europese standaardinformatie over leningen
 

Heb je een kleine opfrisser nodig over de Doorlopend Krediet? Die vind je hieronder. 

Niet nodig? Dan sla je dat over en ga je verder. 

Een Doorlopend Krediet is een lening met, ten eerste, een zogeheten “kredietlimiet.” En, ten tweede, zonder vaste looptijd. Dus voor onbepaalde tijd.

Het kredietlimiet is een maximum leenbedrag wat je afspreekt. Je hoeft niet heel dit bedrag in 1 keer te lenen. Maar je kan geld lenen tot aan dit bedrag, wanneer je wilt.

Je betaald vervolgens maandelijks een bedrag terug. Dat bestaat uit een stukje rente en aflossing. En je betaald vervolgens alleen rente over het opgenomen gedeelte. Het rentepercentage kan hier bovendien tijdens de looptijd veranderen.

Daarnaast, verschilt het per kredietverstrekker of je de Doorlopend Krediet boetevrij kan aflossen. Het kan ook zo zijn dat je de Doorlopend Krediet gedeeltelijk boetevrij kan aflossen.

Een contract (of: overeenkomst) kan je zien als een afspraak tussen 2 of meer partijen. In het contract worden vervolgens alle afspraken op papier gezet. Daarmee ook de rechten en plichten. 

Een contract is meestal wederkerig. Dat betekent dat er voor alle partijen rechten en plichten zijn. Daarnaast kunnen de partijen natuurlijke personen zijn zoals jijzelf. Maar ook rechtspersonen.

Een voorbeeld van een rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (B.V.). Een contract komt ten slotte tot stand door een aanbod en het accepteren van dat aanbod.

Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - teamwork kantoor

1. Gegevens van de kredietverstrekker

Hier worden de basisgegevens van de verstrekker van het Doorlopend Krediet bedoelt. 

De kredietverstrekker is één van de 2 partijen die de overeenkomst aangaat. 

Daarom moeten zijn gegevens in het contract van een Doorlopend Krediet. 

 • Bedrijfsnaam + rechtsvorm (bijvoorbeeld: B.V.)
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - moeder kind bruine muur

2. Gegevens van de kredietnemer

Kortom, hier gaat het om de gegevens van degene die het Doorlopend Krediet aanvraagt. De benodigde gegevens zijn van de geldlener. Als je een partner hebt, moeten zijn of haar gegevens bovendien ook vermeld worden.

De geldlener is immers de andere partij in het contract. Daarom moeten jouw gegevens ook in de overeenkomst. 

 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Nationaliteit
 • Verblijfsvergunning
 • Burgerlijke staat
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Netto inkomen

Wanneer je getrouwd bent, moet je ook de gegevens van je partner invullen. Je wordt dan namelijk samen als één kredietnemer gezien. De volgende gegevens van je partner moeten ingevuld worden:

 • Volledige naam partner
 • Geboortedatum partner

Bij een Doorlopend Krediet wordt er ook naar je maandelijkse lasten gekeken. Zo kan de kredietverstrekker namelijk beter inschatten of je de lening kan terugbetalen. De maandelijkse lasten die ten slotte gevraagd worden:

 • Bruto woonlasten
 • Soort woonlasten (huur/koop)
 • Totaal termijnbedrag resterende leningen
 • Totaal termijnbedrag overige resterende leningen. Onderhandse leningen zoals familielening etc.
Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - ouders baby schoenen

3. Specificaties Doorlopend Krediet

Kortom, hier worden alle details van de gekozen Doorlopend Krediet opgesomd. Eerst wordt de type lening aangegeven die je hebt gekozen. Dus of je voor een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening hebt gekozen.

De kenmerken van een Doorlopend Krediet zijn erg belangrijk. Daarom moet dit altijd in het contract opgenomen worden. 

Door middel van het contract geef je vervolgens officieel akkoord op een aantal afspraken. Zoals bijvoorbeeld: het afgesproken leenbedrag. 

Het leenbedrag wat je maximaal kan lenen. Bij een Doorlopend Krediet staat het maximumbedrag immers vast. Maar je mag zelf weten hoeveel geld je leent.

Dit is een percentage over het leenbedrag wat je moet betalen aan de kredietverstrekker. Je kan dit zien als de vergoeding van de lening. Bij een Doorlopend Krediet is dit percentage variabel. En kan dit tijdens de looptijd van het contract veranderen.

Dit zijn de totale kosten die je moet betalen voor je lening. Het is dus een optelsom van de rente + eventuele andere kosten. Toch is het vaak zo dat de rente en JKP even hoog zijn, omdat er geen bijkomende kosten zijn.

Dit is een optelsom van het leenbedrag + kredietvergoeding. Dit is bij een Doorlopend Krediet afhankelijk van de looptijd. Daarom kan dit niet van te voren worden berekend. Het is namelijk van te voren onbekend hoe lang je van de lening gebruik gaat maken.

Dit is wat je per maand moet betalen aan aflossing + rente. Ook dit is afhankelijk van hoeveel krediet je hebt openstaan.

Het aantal maanden van de lening. Dit is ook gelijk het aantal termijnen wat je moet terugbetalen. Bovendien is de looptijd bij een Doorlopend Krediet altijd voor onbepaalde tijd.

Er moet duidelijk worden aangegeven of je boetevrij kan aflossen. Daarnaast of je het hele kredietbedrag boetevrij kan aflossen. Of dat het slechts voor een deel kan.

Wanneer het termijnbedrag wordt afgeschreven. Dit is vaak rond de laatste dag van de maand.

Wat gebeurt er als de kredietnemer overlijdt voordat de lening is terugbetaald? Dat wordt ten slotte hier omschreven.

Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - vader dochter strand

4. Europese standaardinformatie over leningen

Dit is een extra formulier wat de kredietverstrekker moet invullen. Het is bedoeld om de kredietnemer te beschermen. 

Dat is altijd onderdeel van het contract bij een Doorlopend Krediet. Het is belangrijk dat je dit goed doorneemt!

Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - ballonnen

4.1. Identiteit van de kredietverstrekker / kredietbemiddelaar

Het kan zo zijn dat de bemiddelaar van de lening een ander bedrijf is dan de kredietverstrekker. 

Dan moeten de gegevens van beide bedrijven eerst in het contract staan. Ook bij het contract van een Doorlopend Krediet.

4.2 Beschrijving van de kenmerken van de lening

Kortom: dit is een lijstje van de belangrijkste afspraken. In dit geval: van het Doorlopend Krediet

Daarom is het erg belangrijk dat dit in het contract van het Doorlopend Krediet staat. 

Doorlopend Krediet.

Dit is hoeveel geld je maximaal kan lenen.

Hier wordt bedoelt wanneer en hoe je het geld ontvangt. Ook moet de kredietgever aangeven of er opnamekosten zijn.

Dit is hetzelfde als de looptijd en dus voor onbepaalde tijd.

Hoeveel je per maand betaald en of dit via automatische incasso wordt afgeschreven.

Het leenbedrag + de rente + eventuele andere kosten die bij de lening komen. Dit kan nog niet berekend worden. Omdat het bovendien nog niet bekend is hoe lang je het Doorlopend Krediet gaat gebruiken.

Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - zebrapad met mensen

4.3 Kosten van de lening

Kortom: de kosten van de lening moeten altijd concreet omschreven worden. Maar ook in het contract van het Doorlopend Krediet.

Het rentepercentage wat betaald moet worden. Dit is over het openstaande krediet. Er moet ook aangegeven worden of het een vaste of variabele rente. In dit geval is dit immers variabel.

De totale kosten in de vorm van een jaarlijkse percentage van het totale kredietbedrag. Dit percentage is meestal gebaseerd op:

 • De termijnbedragen worden maandelijks achteraf afgeschreven.
 • Er wordt niet tussendoor extra afgelost.
 • De rente die je nu betaald. Dit kan later nog veranderen.
 • Kosten van een bankrekening bij de kredietgever.

De kredietverstrekker moet nog andere vragen beantwoorden

Deze gaan ook over de kosten van de Doorlopend Krediet.

 • Is de geldlener verplicht om een verzekering af te sluiten? Dit om het krediet te beschermen.
 • Is de geldlener verplicht om een andere dienst af te nemen? Dit om de lening te kunnen krijgen?
 • Welke kosten zijn er nog meer die bij de geldlening komen?
 • Zijn er kosten voor het aanhouden van een bankrekening?
  • Deze kosten zijn er niet. Omdat je een bankrekening bij een Nederlandse bank nodig hebt. Bovendien is dit voor de uitbetaling van de lening. En ook voor de automatische incasso. Dus de bankrekening heb je dan al.
 • Kosten voor het gebruik van een specifiek betaalmiddel?
  • Bovendien, is dit bij een Doorlopend Krediet meestal niet van toepassing. Een voorbeeld is: creditcard.
 • Voorwaarden waaronder de kosten kunnen veranderen?
  • Daarnaast is dit bij een Doorlopend Krediet meestal niet van toepassing.
 • Ten, slotte: kosten wanneer er een betalingsachterstand is?
Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - blauwe muur

4.4 Andere juridische onderdelen

Kortom, juridische onderdelen van het contract die belangrijk zijn voor het Doorlopend Krediet. Deze moeten ook in het contract omschreven worden. 

Dit is ten slotte ook ter bescherming van de geldlener. 

Je hebt als geldnemer 14 dagen bedenktijd voor het contract van de lening.

Je hebt als geldlener altijd het recht om het contract van de lening eerder af te betalen.  Dit kan volledig of gedeeltelijk zijn. Ook moet er aangegeven worden of dit boetevrij is of niet.

De geldverstrekker moet jou het resultaat vertellen van een raadpleging van een gegevensbestand. In het bijzonder, wanneer de lening op basis van de raadpleging is afgewezen.

Een voorbeeld van een gegevensbank is: BKR. Dat gaat om een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Wanneer de kredietverstrekker een BKR toetsing doet, moet dit ook doorgegeven worden aan de kredietnemer.

De kredietverstrekker is verder verplicht om jou een ontwerpkredietovereenkomst te versturen. Mits je er om vraagt. Maar er wordt hier wel een aanname gedaan. Namelijk, dat de kredietverstrekker ook daadwerkelijk van plan is om jou geld te lenen.

Dit kan je zien als de geldigheidsduur van de offerte voor je Doorlopend Krediet. Dat is bovendien meestal niet meer dan een paar maanden.

Contract Doorlopend Krediet - wat staat er in? - blaadjes herfst

4.5 Aanvullende gegevens

Samengevat, dit is voor wanneer de Doorlopend Krediet daadwerkelijk wordt afgesloten. 

 

Kredietverstrekker

 

Klachten

 

Contract van de lening

 • Gebruiken maken van je herroepingsrecht. Wat je moet doen om het contract terug te draaien. Dus hoe je gebruik wilt maken van je bedenktijd. 
 • De wetgeving die door de aanbieder wordt gebruikt. Dit als basis bij het sluiten van het contract van de lening. Dat is vaak:
 • Clausule welk recht van toepassing is: dit is het Nederlands recht.
 • Taalregeling. De taal waarin de informatie wordt gecommuniceerd. Dit geldt ook voor de voorwaarden van het contract. Dat is Nederlands.