disclaimer-geld-lenen-kost-geld

Contract Persoonlijke Lening: wat staat er in?

In dit artikel zetten we alles van het contract van een Persoonlijke Lening op een rijtje.

Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - roze slot

Samengevat, een contract Persoonlijke Lening bevat:

 1. Gegevens van de kredietverstrekker
 2. Gegevens van de kredietnemer
 3. Kenmerken Persoonlijke Lening
 4. Machtiging automatische incasso SEPA
 5. Vertragingsvergoeding
 6. Europese standaardinformatie over leningen
 7. Afrekennota bestaande lening
 

Heb je nog een kleine opfrisbeurt nodig over de Persoonlijke Lening? Die vind je hieronder. 

Heb je dat niet nodig? Dan sla je dat over en ga je direct naar het contract. 

Een persoonlijke lening is een lening met een vast leenbedrag. De lening heeft ook een vaste looptijd.

Het leenbedrag is het bedrag wat je wilt lenen. Je betaald maandelijks een vast bedrag dat bestaat uit: rente en aflossing. Het rentepercentage blijft hierbij de hele looptijd gelijk.

Per kredietverstrekker verschilt het of je de Persoonlijke Lening boetevrij kan aflossen. Bovendien, kan het ook zo zijn dat je het voor een deel boetevrij kan aflossen.

Een contract (of: overeenkomst) kan je zien als een afspraak tussen 2 (of meer) partijen. In het contract worden alle afspraken op papier gezet. Ook de rechten en plichten.

Een contract gaat meestal 2 kanten op. Dat betekent dat er voor alle partijen rechten en plichten zijn.

De partijen kunnen natuurlijke personen zijn zoals jijzelf. Of rechtspersonen, bijvoorbeeld: een Besloten Vennootschap (B.V.). 

Een contract komt tot stand door een aanbod en het accepteren van dat aanbod

Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - gelukkige vrouw

1. Gegevens van de kredietverstrekker

Hier worden de gegevens van de verstrekker van de Persoonlijke Lening bedoelt. 

De kredietverstrekker is 1 van de 2 partijen die het contract aangaat. 

Daarom moeten zijn gegevens in de overeenkomst van een Persoonlijke Lening. 

 • Bedrijfsnaam + rechtsvorm (bijvoorbeeld: B.V.)
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - blauwe muur met man

2. Gegevens van de kredietnemer

Hier gaat het om de gegevens van degene die de Persoonlijke Lening aanvraagt. De benodigde gegevens zijn van de lener. Als je een partner hebt, moeten zijn of haar gegevens ook vermeld worden.

De lener is de andere partij in de overeenkomst. Daarom moeten jouw gegevens ook in het contract. Dat is erg belangrijk bij een contract van een Persoonlijke Lening

 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • E-mailadres

Wanneer je getrouwd bent, moet je ook de gegevens van je partner invullen. Dat komt omdat je dan samen als lener wordt gezien. De volgende gegevens van je partner moeten namelijk ingevuld worden:

 • Volledige naam partner
 • Geboortedatum partner
Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - notebook

3. Kenmerken Persoonlijke Lening

Hier worden alle details van de gekozen Persoonlijke Lening opgesomd. Ten eerste, de type lening die je hebt gekozen. 

Dus of je voor een Persoonlijke Lening of Doorlopend Krediet hebt gekozen. 

De kenmerken van de Persoonlijke Lening zijn erg belangrijk. Daarom moet dit altijd in het contract van de Persoonlijke Lening opgenomen worden. 

In het contract geef je officieel goedkeuring op een aantal dingen. Bijvoorbeeld: het afgesproken leenbedrag. 

Het bedrag wat je wilt lenen. Bij een Persoonlijke Lening is dit bedrag immers vast.

Je kan dit zien als de vergoeding van de lening. Dit is een percentage over het leenbedrag. Het moet aan de kredietverstrekker betaald worden. Bij een Persoonlijke Lening is dit percentage bovendien vast.

JKP staat voor: jaarlijkse kostenpercentage. De totale kosten die je moet betalen voor je lening. Het is dus een optelsom van de rente + eventuele andere kosten. Toch is het vaak zo dat de rente en JKP even hoog zijn.

Het totaal te betalen bedrag is een optelsom van het leenbedrag + vergoeding.

Wat je per maand moet betalen aan aflossing + rente. Dit is hetzelfde als het totaal te betalen bedrag. Maar dan gedeeld door het aantal maanden van de looptijd. Bij een Persoonlijke Lening is dit immers een vast bedrag per maand. Wat geldt voor de hele looptijd.

Het aantal maanden van de duur van de lening. Dit is bovendien gelijk het aantal termijnen wat je moet terugbetalen. Want bij een Persoonlijke Lening is de looptijd vast.

Er moet worden aangegeven of je boetevrij kan aflossen. Ook of dit om het hele leenbedrag gaat of maar een deel.

Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - afspraak

4. Machtiging automatische incasso SEPA

Je geeft officieel goedkeuring aan de kredietverstrekker. Dit om doorlopende incasso-opdrachten te sturen aan je bank. 

Dat moet ook in het contract van de Persoonlijke Lening staan. 

Je geeft dan goedkeuring aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven. Dit bedrag is bovendien gelijk aan de opdracht van de kredietverstrekker.

Kortom, de gegevens van de incassant en jou worden opgesomd.

 • Machtigingsnummer
 • Contractnummer
 • Volledige naam
 • Geboortedatum
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

De gegevens van het bedrijf die de automatische incasso ontvangt. Dit is meestal toch hetzelfde als de kredietverstrekker. Zo niet, is het vaak een andere tak van het bedrijf.

Het gaat om de gegevens:

 • Bedrijfsnaam + rechtsvorm (bijvoorbeeld: B.V.)
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Incassant-ID
Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - notebook2

5. Vertragingsvergoeding

Dit zijn extra kosten die je moet betalen wanneer je een achterstand met betalen hebt. Het kan best een keer voorkomen dat je te laat bent met betalen.  

Vaak berekend de kredietverstrekker dit op basis van de JKP. Berekend van het openstaande kredietbedrag. Desondanks, verschilt het per geldverstrekker wat de andere afspraken zijn.

Het is handig om van te voren al te weten wat je precies extra moet betalen als je te laat bent. 

Samengevat: dit wordt in het contract van de Persoonlijke Lening uitgelegd. Ook om verwarring en discussie te voorkomen. 

6. Europese standaardinformatie over leningen

Dit is een extra formulier wat de kredietverstrekker moet invullen. Het wordt gedaan om de lener te beschermen. 

Dat is altijd onderdeel van het contract bij een Persoonlijke Lening. Lees het dus goed!

Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - creditcard

6.1. Identiteit van de kredietverstrekker / kredietbemiddelaar

Het kan zo zijn dat de bemiddelaar van de lening een ander bedrijf is dan de kredietverstrekker. 

Dan moeten de gegevens van beide bedrijven eerst in het contract staan. Ook bij het contract van een Persoonlijke Lening.

6.2 Beschrijving van de kenmerken van de lening

Kortom: dit is een lijstje van de belangrijkste afspraken. In dit geval: van de Persoonlijke Lening. 

Daarom is het erg belangrijk dat dit in het contract van de Persoonlijke Lening staat. 

Persoonlijke Lening (niet-doorlopende lening).

Hoeveel geld je maximaal kan en wilt lenen.

Wanneer en hoe je het geld krijgt.

Dit is hetzelfde als de looptijd, dus het aantal betaaltermijnen.

Hoeveel je per maand betaald. Daarnaast of dit via automatische incasso wordt afgeschreven.

Het leenbedrag + de rente + eventuele andere kosten die bij de lening komen. Er wordt bovendien van uitgegaan dat je alle termijnen op tijd betaald.

Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - roze muur met planten

6.3 Kosten van de lening

Kortom: de kosten van de lening moeten altijd duidelijk omschreven worden. Maar ook in het contract van de Persoonlijke Lening.

Het rentepercentage wat betaald moet worden. Dit is over de openstaande lening. Bovendien, moet er ook aangegeven worden of het een vaste rente is. Een variabele rente zou ook kunnen. 

Totale kosten in de vorm van een jaarlijkse percentage. Berekend over het totale kredietbedrag. Dit percentage is meestal gebaseerd op:

 • Het vaste rentepercentage
 • Direct overmaken van het totale leenbedrag
 • Op tijd betalen van de maandbedragen
 • Geen extra aflossingen

De kredietverstrekker moet nog andere vragen beantwoorden

Deze gaan ook over de kosten van de Persoonlijke Lening.

 • Is de lener verplicht om een verzekering af te sluiten? Wordt dit als noodzakelijk gezien om de lening te waarborgen?

   

 • Is de lener verplicht om een andere dienst af te nemen? Wordt dit als noodzakelijk gezien om te kunnen lenen?

   

 • Welke kosten zijn er nog meer die bij de lening komen?

   

 • Zijn er kosten voor het aanhouden van een bankrekening?
  • Deze kosten zijn er niet. Omdat je een bankrekening bij een Nederlandse bank nodig hebt. Bovendien is dit voor de uitbetaling van de lening. En ook voor de automatische incasso. Dus de bankrekening heb je dan al.

    

 • Kosten voor het gebruik van een specifiek betaalmiddel?
  • Bovendien, is dit bij een Persoonlijke Lening meestal niet van toepassing. Een voorbeeld is: creditcard.

    

 • Voorwaarden waaronder de kosten kunnen veranderen?
  • Daarnaast is dit bij een Persoonlijke Lening meestal niet van toepassing.

    

 • Kosten wanneer er een betalingsachterstand is?
Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - rood blauwe muur

6.4 Andere juridische onderdelen

Juridische dingen die belangrijk zijn voor de Persoonlijke Lening. Deze moeten in het contract omschreven worden. 

Ook dit is om de lener te beschermen. 

Je hebt als geldnemer het recht om het contract van de lening te herroepen. Dit moet uiterlijk binnen 14 kalenderdagen

Als geldlener heb je het recht om het contract van de lening vervroegd af te betalen. Dit kan volledig of voor een deel vervroegd afbetaald worden. Ook moet er aangegeven worden of dit boetevrij is of niet.

De geldverstrekker mag gebruikmaken van een databank. Indien zij dit doen moeten zij dit jou als lener vertellen. Ook moeten zij het resultaat vertellen. Helemaal wanneer de lening op om deze reden is afgewezen. 

Een voorbeeld van een databank is: het Bureau Krediet Registratie (BKR). Zij zitten in Tiel. Hier wordt een BKR toetsing gedaan. De kredietverstrekker mag een BKR toetsing doen. Dit moet wel gecommuniceerd worden aan de kredietnemer.

De kredietverstrekker is verplicht om jou een ontwerp van het contract van de lening te versturen. Wel wanneer je er om vraagt. Aangenomen wordt dat de kredietverstrekker van plan is om jou een lening te verstrekken.

Dit kan je zien als de geldigheidsduur van een verstuurde offerte. Dat is meestal niet meer dan een paar maanden.

Persoonlijke Lening - wat staat er in het contract? - contract tekenen

7. Afrekennota

De aanbieder gebruikt de afrekennota wanneer je nog andere leningen hebt lopen. Dit heet: “lening oversluiten.” Als lener worden je bestaande leningen dan overgenomen. 

Kortom, dat betekent dat de aanbieder al jouw bestaande leningen voor je aflost. Deze worden dan verrekend in je nieuwe lening.

Om dit te doen heeft de aanbieder onder andere de volgende informatie nodig:

 • Bedrag in euro’s
 • Effectieve rentepercentage
 • Contractnummer
 • Naam van de kredietverstrekker
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
Sluit Menu