disclaimer-geld-lenen-kost-geld

Disclaimer/Algemene voorwaarden

Algemeen

Geld Lenen Online heeft haar website www.geld-lenen-online.nl met grote zorgvuldigheid ontwikkeld en gepubliceerd. De opgenomen informatie van Geld Lenen Online is met zorg en aandacht samengesteld. De gepubliceerde informatie wordt regelmatig geëvalueerd en getoetst op validiteit en betrouwbaarheid.

Beperkte aansprakelijkheid

De gepubliceerde informatie is slechts informerend van aard. Geld Lenen Online doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepubliceerde informatie juist is, maar dit kan helaas niet gegarandeerd worden. Geld Lenen Online garandeert niet dat de gepubliceerde informatie op de website te allen tijde juist, actueel of volledig is. Snelle ontwikkelingen kunnen er toe leiden dat informatie incorrect, verouderd of incompleet is. Geld Lenen Online garandeert niet dat het gebruik van de gepubliceerde informatie zal leiden tot en/of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie kan onjuistheid en/of onvolledigheid bevatten. Besluiten die genomen worden op basis van de informatie op de website zijn voor eigen risico en de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Geld Lenen Online kan op ieder gewenst moment de informatie van de website wijzigen. Geld Lenen Online aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe en/of indirecte gevolg is van handelingen of besluiten die gebaseerd zijn op informatie die via www.geld-lenen-online.nl is verkregen. 

Websites van derde partijen

Geld Lenen Online kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de websites van derde partijen. Indien Geld Lenen Online links aanbrengt die leiden naar website van derden, betreffen dat websites waar Geld Lenen Online op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaardt voor de door hen verstrekte informatie of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Het plaatsen van links is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. Verwijzingen naar websites die niet door Geld Lenen Online worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Geld Lenen Online uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten c.q. diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Geld Lenen Online worden onderhouden wordt afgewezen. 

Auteursrecht

Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geld Lenen Online is het niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, illustraties, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker of bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geld Lenen Online.

Sluit Menu